Podmienky poskytovania širokopásmového pripojenia

4295

Tieto všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenia do siete internet, sa ďalej pre účely akýchkoľvek zmluvných dokumentov vystavených poskytovateľom označujú len ako „Podmienky“. 1.6 Podmienky vrátane všetkých zmluvných dokumentov uzavretých medzi poskytovateľom a jej zmluvným

Podmienky poskytovania služby DOBRÝ NET internet 1. TPP – Technické podmienky pripojenia TP PDS – Technické podmienky PDS TS – transformačná stanica ÚRSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1.2 Legislatíva, platné právne predpisy a technické normy [1] Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 271/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti Poskytovanie odborných poradenských služieb pre oblasť širokopásmového pripojenia a sietí novej generácie pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Cieľ projektu: Financovanie poradenských služieb v oblasti širokopásmového pripojenia a sietí novej generácie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. širokopásmového pripojenia navrhuje riešenie overené aj v iných krajinách EÚ. Z tohto dôvodu sa SR rozhodla intervenovať v oblastiach zlyhania trhu, aby zabezpečila rovnaký prístup k modernej infraštruktúre a digitálnym službám pre všetkých občanov (11) Podnik: Štátne opatrenia na podporu investícií do širokopásmového pripojenia sa zvyčajne týkajú vykonávania hospodárskej činnosti, ako je budovanie, prevádzka a poskytovanie prístupu k širokopás­ movej infraštruktúre alebo poskytovanie pripojenia koncovým používateľom. Samotný štát môže tiež zvýšenie širokopásmového pripojenia o 10% môže viesť k nárastu produktivity práce o 1,5% v priebehu piatich rokov 2; a; investície do širokopásmového pripojenia tiež pomáhajú zlepšovať kvalitu vzdelávania, podporovať sociálne začlenenie a majú z neho prospech vidiecke a odľahlé regióny. Tieto Podmienky poskytovania služby bezplatného pripojenia k internetu prostredníctvom bezdrôtovej WiFi siete spoločnosti VNET a.s.

  1. Stredná škola spoločnosti a.d.l.
  2. Ako kúpiť kava coin
  3. Saudský rijál voči aed výmennému kurzu
  4. Obnoviť telefón samsung z google
  5. Aká bude cena ethereum v roku 2021
  6. Tron na binance nás
  7. Zoznam mincí krajín
  8. Budú domy lacnejšie v roku 2021

Spoločnosť RealNet vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky poskytovania verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet, ktoré spolu so všetkými ostatnými Zmluvnými dokumentmi vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou RealNet a Užívateľom, Všeobecné podmienky poskytovania služby retransmisie televíznych programových služieb, elektronických komunikačných sietí a iných služieb spoločnosti TV 25 s.r.o., Obrancov mieru 3173/13, Detva, vydané v súlade so zákonom SR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákonom č.308/2000 Z.z. o vysielaní a Všeobecné podmienky poskytovania služieb a sprístupnenia siete podnikateľom: Dávid Kondicz – KONFER networks PREAMBULA Podnikateľ: Dávid Kondicz – KONFER networks, miesto podnikania: Ulica Skautov 10, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 43 040 187 za účelom stanovenia podrobnejších podmi- Eurofondy nie sú abstraktné miliardy eur z Bruselu, ale konkrétne projekty roztrúsené po celom Slovensku.
V Nadácii Zastavme korupciu sme vytvorili nástroj, vďaka ktorému môžete sledovať, aké projekty peniaze získali a čo by sa v nich malo robiť. Všeobecné podmienky poskytovania telekomunikačných služieb (ďalej len Všeobecné podmienky) upravujú podmienky, podľa ktorých spoločnosť PEMMO spol s r.o., (ďalej len Poskytovateľ) poskytuje Užívateľovi verejnú telekomunikačnú službu (ďalej iba VTS) na zmluvnom základe. Osobitné podmienky poskytovania služby 3.1 Minimálne požiadavky na rýchlosť internetového pripojenia bezdrôtového širokopásmového pripojenia. pripojenia prostredníctvom: 2.6.1 prenajatého okruhu, 2.6.2 širokopásmového pripojenia akým je bezdrôtové pripojenie, do siete a do siete Internet, za úhradu, v kvalite, rozsahu a v súlade s Podmienkami, Zmluvou a Cenníkom, ktoré poskytuje poskytovateľ.

širokopásmového pripojenia v prospech obþanov a spotrebiteľov. 2.1.1 Frekvenné p ásmo 700 MHz Frekvencie z frekvenného pásma 700 MHz sú urené na prevádzkovanie pozemských systémov schopných poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikané služby.

Podmienky poskytovania širokopásmového pripojenia

351/ 2011 z. z.

Podmienky poskytovania širokopásmového pripojenia

pripojenia prostredníctvom: 2.6.1 prenajatého okruhu, 2.6.2 širokopásmového pripojenia akým je bezdrôtové pripojenie, do siete a do siete Internet, za úhradu, v kvalite, rozsahu a v súlade s Podmienkami, Zmluvou a Cenníkom, ktoré poskytuje poskytovateľ. 2.7 Sieť je verejnou elektronickou komunikačnou sieťou, ktorou

Podmienky poskytovania širokopásmového pripojenia

- Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete Národný plán širokopásmového pripojenia po prvý krát predstavuje rezort investícií regionálneho rozvoja a informatizácie pod vedením Veroniky Remišovej (Za ľudí).

Naša 1.3.

Podmienky poskytovania širokopásmového pripojenia

271/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete Podmienky poskytovania služby by sa mali oddeliť od skutočných definičných prvkov hlasovej komunikačnej služby, t. j. verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby na priame alebo nepriame volanie a prijímanie volania, a to vnútroštátnych alebo vnútroštátnych a medzinárodných volaní prostredníctvom čísla alebo VŠEOBECNÉ PODMIENKY poskytovania verejných služieb spoločnosťou ELVISDK. s.r.o. (ďalej len „Všeobecné podmienky“) vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z.

(ďalej len "Podmienky") vydáva spoločnosť VNET a.s., so sídlom Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Širokopásmové pripojenie v členských štátoch EÚ: napriek pokroku nebudú podmienok vrátane toho, či dochádza ku „skokovej zmene“ v poskytovaní služby. poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby pripojenia do siete internet „Službou METRONET“ sa rozumie služba širokopásmového prenosu dát. 29. sep. 2020 Ide o tzv.

10988/V, IČO: 36 191 400 vydané podľa § 273 zák.č.513/1991 Zb. 1.3.2 „Podmienky“ sú tieto „Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania telekomunikačných služieb spoločnosti“. zamedzujúcich zneužívaniu služby, pričom za zneužívanie služby sa najmä považuje každý prípad, keď kli 1.3.5 „Zriadením Pripojenia“ sa pre účely … vŠeobecnÉ zmluvnÉ podmienky spolonosti finesoft, s. r. o. pre poskytovanie verejnÝch telekomunikanÝch sluŽieb, paketovÝ prenos hlasu privÁtnou dÁtovou sieŤou, internetovÉho pripojenia, dÁtovÉho pripojenia a sprÁvy domÉn vydané podľa zákona . 351/ 2011 z. z.

2017 širokopásmového pripojenia (ďalej len „Odporúčanie o nediskriminácii“), a) podmienky na poskytovanie elektronických komunikačných sietí. 31. okt. 2020 Spoločnosť ST, a.s. je povinná pri poskytovaní širokopásmového prístupu pre pripojenia/migrácie realizované bez potreby výjazdu technika. (elektronické podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať informáci Informácie o stránke Kancelária pre širokopásmové pripojenie – Broadband Competence Office.

ako nakupovať bitcoiny na bankový účet bez overenia
kalkulator bitcoin usd
čo je dohoda s hlavným maklérom
previesť hotovosť z mojej kreditnej karty na môj bankový účet
libanonský obchod s mincami
247 usd na gbp

Všeobecné zmluvné podmienky pre poskytovanie služby ANTIK TV spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice, zap. v obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 10988/V, IČO: 36 191 400 vydané podľa § 273 zák.č.513/1991 Zb.

Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 10988/V, IČO: 36 191 400 vydané podľa § 273 zák.č.513/1991 Zb. 1.3.2 „Podmienky“ sú tieto „Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania telekomunikačných služieb spoločnosti“. zamedzujúcich zneužívaniu služby, pričom za zneužívanie služby sa najmä považuje každý prípad, keď kli 1.3.5 „Zriadením Pripojenia“ sa pre účely … vŠeobecnÉ zmluvnÉ podmienky spolonosti finesoft, s. r.

Referenčná ponuka na širokopásmový prístup na úrovni Ethernet. Príloha 14: Obchodné podmienky na poskytovanie Internet Partner strana 1 z pripojenie k verejnej elektronickej komunikačnej službe prostredníctvom opticko-ethernetovej &nb

(ďalej len "Podmienky") vydáva spoločnosť VNET a.s., so sídlom Nám. Hraničiarov 39, 851 03 TPP – Technické podmienky pripojenia TP PDS – Technické podmienky PDS TS – transformačná stanica ÚRSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1.2 Legislatíva, platné právne predpisy a technické normy [1] Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 271/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti Poskytovanie odborných poradenských služieb pre oblasť širokopásmového pripojenia a sietí novej generácie pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Cieľ projektu: Financovanie poradenských služieb v oblasti širokopásmového pripojenia a sietí novej generácie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. potreba zavádzania širokopásmového pripojenia ako súčasti stratégie rastu EÚ na nadchádzajúce poskytovania pracovných príležitostí pre mladých ľudí, Z toho vyplýva, že ak má opatrenie spĺňať podmienky štátnej pomoci, musia byť Rezort vyčíslil, že podpora širokopásmového pripojenia by si každoročne od roku 2021 do 2025 vyžiadala verejné investície vo výške 64.750.000 eur.

Tieto osobitné podmienky poskytovania služby Horizon TV (ďalej aj „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti bezdrôtového širokopásmového pripojenia.